Wat bij een ongeval ?

Doe uw aangifte zo snel mogelijk !

We zijn verzekerd bij VBR, voor meer info (www.vbr.be)

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. 

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VBR website)

3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.

4. Stuur het ongevalaangifteformulier met kopie van uw lidkaart of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op RECHTSTREEKS naar : ARENA NV - TWEEKERKENSTRAAT 14 - 1000 BRUSSEL .

5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best onmiddellijk overmaken aan ARENA zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezings-proces aan ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.