Info

1.         Aansluiten

Om als volwaardig lid te kunnen fungeren binnen de club gaat het lid akkoord met de statuten en het clubreglement waarin de werking van de club beschreven staat. Het bestuur eigent zich het recht toe om dit clubreglement aan te passen aan de noden van de club.

Nieuwe aansluitingen zijn geldig vanaf 1 september tem 31 december van het volgend jaar (4 maand GRATIS).

Bestaande leden dienen hun jaarlijks lidgeld te betalen vóór 15 december van het jaar dat het volgend fietsseizoen vooraf gaat.

2.         Lidgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 57 € :

  • Lidgeld 25 €
  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en verplichte aansluiting  VBR – VWB 32 €       

Enkel 1 gezinslid dient de 30 € verzekering te betalen, de andere gezinsleden zijn gratis mee verzekerd. Het bedrag wordt verminderd met het bedrag van de behaalde punten tijdens het seizoen (0.5€ per punt). Het exacte bedrag dat betaald moet worden wordt bij de inschrijving meegedeeld. De toekenning van de punten wordt bijgehouden in het klassement. Wie bij officiële clubritten geen volledige uitrusting draagt van de club krijgt geen punten.

Betaling van het inschrijvingsgeld kan ter plaatse of achteraf per overschrijving.

Degenen die reeds lid waren van VBR - VWB en zich terug inschrijven krijgen GEEN nieuwe lidkaart en kunnen de bestaande blijven gebruiken. Nieuwe leden krijgen wel een lidkaart voor het volgend jaar.

Een kandidaat lid legt een bewijs voor van de individuele verzekering, door hem zelf afgesloten, bij een wielrijdersbond door middel van zijn lidkaart.

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven op de inschrijvingsdagen (normaal oktober – november) of via de website “Lid worden/Inschrijven”.

Niet-leden mogen vrijblijvend maximum 1 rit meerijden, daarna dient de betrokken persoon te kiezen al of niet lid te worden. Deze rit rijden ze op eigen verantwoordelijkheid zodat noch het bestuur, noch de club aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten of ongevallen door hen veroorzaakt.

Bij het inschrijven dient de kledij onmiddellijk besteld te worden. Betaling dient te gebeuren voor of ten laatste bij ontvangst, bij voorkeur per overschrijving. Van zodra wij de betaling hebben ontvangen wordt je gecontacteerd per mail om de kledij te passen.

Rekeningnummer  WTC Zarrenhof BE 0473 820 403 07 31