Clubreglement

Laatste aanpassing 22/2/2020
     

De zondag- en feestdagritten starten aan de kerk te Zarren en eindigen in ons clublokaal. Er wordt gestart in het begin van het seizoen (tot eind maart) om 8u30, de rest van het seizoen om 8u15. (zie de KALENDER).

Bij heel slechte weersomstandigheden wordt er niet gefietst. Een algemene afgelasting wordt meegedeeld via onze facebookpagina ten laatste om 7u30 op zondagmorgen. De punten worden toch toegekend indien minimum 10 leden starten vanaf de kerk van Zarren.

Bij defect wordt hulp geboden door de wegkapitein of iemand anders. De wegkapitein stopt met de groep tot de herstelling is uitgevoerd.

De wegkapiteins verzekeren de veiligheid van de deelnemende leden en ook van de andere weggebruikers. Zij zorgen ervoor dat op het gestelde uur vertrokken wordt, dat de duurtijd van de rit aangepast is aan de weersomstandigheden en dat er een tempo wordt aangehouden zodat niemand wordt achtergelaten. Het optreden van de wegkapiteins is niet autoritair, ook mogen zij geen sancties treffen. Ernstige inbreuken moeten gemeld worden aan het bestuur. Een lid moet minstens 1 jaar lid zijn om wegkapitein te kunnen worden.

Iedereen dient voorzien te zijn van voldoende reservebanden of -tubes en is er toe gehouden met degelijk en verzorgd materiaal aan de start te verschijnen. Ieder lid van de club is een individuele weggebruiker en moet zich houden aan het verkeersreglement. De gevolgen van inbreuken op dit reglement zijn ten laste van de weggebruiker. Dit wil onder andere zeggen dat er maximaal 2 personen naast elkaar mogen rijden en dat er in groep pas vanaf 15 personen op de rijbaan mag gereden worden in plaats van op het fietspad. (enkel in België, in Nederland steeds op het fietspad). Een fietsbel is verplicht evenals het bijhebben van zijn identiteitskaart.

Het dragen van een valhelm door de clubleden is VERPLICHT. Leden of gelegenheidsfietsers die geen helm dragen worden geweigerd om met de groep mee te fietsen. In ieder geval is iemand zonder valhelm NOOIT verzekerd. Iedereen is verplicht zijn identiteitskaart op zak te hebben en over een werkende fietsbel te beschikken.

Om veiligheidsredenen zijn oortjes tijdens de door de club georganiseerde ritten verboden.

Heb ook respect voor de natuur en gooi geen lege verpakkingen, blikken, banden, ... weg onderweg. 

​Ieder jaar op de 1e kermiszondag in oktober wordt het Clubkampioenschap ingericht. De A en B groep wordt ingedeeld in leeftijdscategoriëen (-35 j, 35-50j en +50j), de C-groep wordt apart beschouwd. Indeling in een groep wordt bepaald door het aantal deelnames in een groep gedurende het jaar. Wie 5 keer in de hoogste groep meegaat wordt ook ingedeeld in die groep (vb iemand rijdt 20 ritten in de C-groep en 6 in de B-groep, dan valt hij onder de B-groep voor het kampioenschap).

​Wie zich inschrijft als lid is verplicht de clubkledij aan te schaffen. Enkel inschrijvingen via de website zijn geldig, lidmaatschap gaat pas in na betaling van de verplichte verzekering, inschrijvingsgeld en de kledij. Per rit waaraan wordt deelgenomen, krijgt men 0.5 €, bedrag dat wordt afgetrokken van het inschrijvingsgeld van het jaar daarop. Dit kan niet toegekend worden door het bestuur wanneer men deelneemt aan officiële ritten (zie de Kalender) en niet de volledige clubkledij draagt (trui, broek) of onder bepaalde andere omstandigheden waarvan de beslissing volledig bij het bestuur ligt. In die laatste gevallen wordt de persoon in kwestie hiervan persoonlijk verwittigd per mail.

De teruggave van de punten op het volgend inschrijvingsgeld wordt maar verrekend als je minimum 10 punten hebt. Heb je er minder, dan moet je het volledig inschrijvingsgeld betalen.

Het bestuur is niet verantwoordelijk, nog ten private titel, nog ten collectieve titel, voor alle ongevallen. Geen enkel verhaal, onder welke vorm ook, kan tegen het bestuur uitgevoerd worden.

Wet op de privacy (GDPR in voege op 25/5/2018)

Er is een facebookgroep aangemaakt als besloten groep, iedereen die lid is kan aansluiten, buiten de leden wordt niemand toegelaten. Enkel na bevestiging van het clubbestuur wordt het lid toegelaten.

Ieder lid die zich akkoord verklaart met het clubreglement geeft toelating aan de club om :

​1) de nodige gegevens bij te houden (naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer en emailadres)

2) de foto's van voor / tijdens / na onze activiteiten op onze website en facebook te plaatsen. Die blijven ook staan na het verlaten van de club. 

3) mails te sturen ivm activiteiten, inschrijvingen, of andere zaken die verband houden met de club. 

4) de lijst met aanwezigheden op de website te plaatsen.

De club verbindt er zich toe geen gegevens door te geven aan derden. De enige uitzondering is de VBR en dit enkel en alleen voor verzekeringsdoeleinden.

De ledenlijsten zijn beveiligd met een paswoord en zijn enkel toegankelijk door leden van het bestuur. Deze gegevens zijn overgenomen van de VBR, waar iedereen zijn gegevens kan nazien en eventueel aanpassen.

Bij inschrijving wordt men verplicht zicht akkoord te verklaren met het clubreglement.

 

BijlageGrootte
PDF icon Clubreglement WTC Zarrenhof397.31 KB