Clubreglement

De zondag- en feestdagritten starten aan de kerk te Zarren en eindigen in ons clublokaal. Er wordt gestart in het begin van het seizoen (tot eind maart) om 8u30, de rest van het seizoen om 8u15. (zie de AGENDA).

Bij heel slechte weersomstandigheden wordt er niet gefietst. De punten worden toch toegekend indien minimum 10 leden starten vanaf de kerk van Zarren.

Bij defect wordt hulp geboden door de wegkapitein of iemand anders. De wegkapitein stopt met de groep tot de herstelling is uitgevoerd of rijdt (bij koud weer bv.) aan een traag tempo verder.

De wegkapiteins verzekeren de veiligheid van de deelnemende leden en ook van de andere weggebruikers. Hiertoe zullen zij aanmanen tot het naleven van de verkeersregels. Zij zorgen ervoor dat op het gestelde uur vertrokken wordt, dat de duurtijd van de rit aangepast is aan de weersomstandigheden en dat er een tempo wordt aangehouden zodat niemand wordt achtergelaten. Het optreden van de wegkapiteins is niet autoritair, ook mogen zij geen sancties treffen. Ernstige inbreuken moeten gemeld worden aan het bestuur. Een lid moet minstens 1 jaar lid zijn om wegkapitein te kunnen worden.

Iedereen dient voorzien te zijn van voldoende reservebanden of -tubes en is er toe gehouden met degelijk en verzorgd materiaal aan de start te verschijnen. Ieder lid van de club is een individuele weggebruiker en moet zich houden aan het verkeersreglement. De gevolgen van inbreuken op dit reglement zijn ten laste van de weggebruiker. Dit wil onder andere zeggen dat er maximaal 2 personen naast elkaar mogen rijden en dat er in groep pas vanaf 15 personen op de rijbaan mag gereden worden in plaats van op het fietspad. (enkel in België, in Nederland steeds op het fietspad). Een fietsbel is verplicht evenals het bijhebben van zijn identiteitskaart.

Het dragen van een valhelm door de clubleden is VERPLICHT. Leden of gelegenheidsfietsers die geen helm dragen kunnen geweigerd worden om met de groep mee te fietsen. In ieder geval is iemand zonder valhelm NOOIT verzekerd. Heb ook respect voor de natuur en gooi geen lege verpakkingen, blikken, banden, ... weg onderweg. 

Het bestuur is niet verantwoordelijk, nog ten private titel, nog ten collectieve titel, voor alle ongevallen. Geen enkel verhaal, onder welke vorm ook, kan tegen het bestuur uitgevoerd worden.